Danske Statsbaner, en selektiv farveblind virksomhed…

Pr. brev af 31/10/17 er direktionen i Orange Tours blevet informeret om, at farven og det udbredte danske ord ”orange”, ikke må benyttes af andre end DSB i erhvervsøjemed.
Herunder inkluderet, men ikke begrænset til; firmanavn, produkter, billede-tekster eller slogans.

I 2006 ansøgte DSB om varemærkebeskyttelse på ”DSB ORANGE”, hvortil det daværende telefon-selskab ORANGE gjorde indsigelse imod ansøgningen.
Som modsvar til indsigelsen imod varemærkeansøgning for ”DSB Orange” skrev DSB i et brev til Patent- og Varemærkestyrelsen pr. 28. December 2006:
”Som bekendt er ORANGE navnet på en farve, og som sådant er der tale om et mærke, der har intet – eller højst en meget lav grad af – varemærkeretligt særpræg.”
”Der må således lægges til grund i denne sag, at betegnelsen ORANGE ikke har en sådan varemærkeretlig karakter, at den skal kunne forhindre brug og registrering af DSB ORANGE.”

Her i 2017 er vi derfor uforstående overfor hvornår DSB mener at en farve er af ”varemærkeretligt særpræg”, eller om dette argument kun tilfalder DSB at bruge, når det er til deres fordel.
Vi har forsøgt at komme til et kompromis med DSB, hvortil vi forsat kunne benytte vores firmanavn Orange Tours, som vi har brugt store ressourcer på at brande – men til dette, er det os oplyst, at der ikke kan indgås et forlig.

Orange Tours havde til formål at give udkantsdanmark mulighed for bus-transport mellem Jylland, Fyn og Sjælland. Hertil er det os selvfølgeligt bekendt at vi, Orange Tours, er i direkte konkurrence med DSB.
En konkurrence som vi mente var relevant og betydelig for danske buspassagerer og ikke mindst billetprisen.

Det er også en konkurrence vi nu må se os slået af. Ikke på pris, service eller tilgængelighed; men af en farveforvirret selvstændig statsejet virksomhed, som mener at Orange ikke længere er en farve, men en varemærkeret som DSB har købt sig ved at bruge ordet og farven i deres markedsføring.

Derfor skifter Orange Tours d.d. navn til TravelTours via det nye domæne TravelTours.dk hvortil alle vores tidligere kunder er blevet personligt informeret og vi forsætter som tidligere med busrejser i ind- og udland. Hertil må også sandes at der d.d. lukkes ned for Orange Tours rutebuskørsel mellem Jylland og Sjælland, dog med det udgangspunkt at vi pt. Arbejder på at driften af rutebuskørsel overdrages til en samarbejdspartner, hvortil mere information kommer senere.

Det er derfor med vemod i sangstemmen, at Orange Tours hverken kan eller må sælge orange-farvede hønsefødder, gulerødder eller halsen af en svane. Men der skal ikke herske tvivl om, at Travel Tours forsætter og alle tidligere kunder samt udbud af busrejser i ind og udland, forsætter.

Alle spørgsmål henvises til tlf. 70 202 245 eller Info@TravelTours.dk

2017-11-07T10:36:52+00:00